akustik proje

ATIK YÖNETİM PLANI

13.10.2021 tarih ve 31627 sayılı Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik’e göre; Mevcut yapıların yıkılmasında kullanılan Çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesine hsahip çevre mühendisi tarafından hazırlanan bir plandır İnşaat atıkları yönetim planı ; yıkımı planlanan riskli yapı alanında oluşacak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının, oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması amacıyla oluşturulan plandır.

TEKLİF ALIN