KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kanun ile eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem hasarlı, kaçak binalarınız için Deprem Risk Raporu alarak binalarınızı yaşanabilir, depreme dayanıklı olarak yeniden inşaa edebilirsiniz. Ayrıca sağlayacağımız hizmet ile devlet teşviklerinden yararlanarak 6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı, faiz indirimi ,taşınma bedeli gibi uygulamalardanda faydalanabilirsiniz.

Deprem testleri Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE) 2019 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018 kapsamında yapılmaktadır. Binanızın deprem dayanıklılık testi yada sağlamlık raporu düzenleyerek, Depreme dayanıksız çıkması durumunda ister güçlendirme projesi hazırlatabilir, isterseniz kentsel dönüşüm kanunundan faydalanarak binanızı yenileyebilirsiniz.

Güçlendirme projesi, deprem raporlarındaki duruma göre bakılarak yapılan bina ve yapılardaki çeşitli güçlendirmelerdir.

Sağlamlık ve ekonominin ön planda olduğu, binaların yönetmelik ve şartnamelere uygun statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu hazırlanması ve çizimlerinin yapılması sağlanır.

EKB – Enerji Kimlik Belgesi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni Binalar için için proje ve ruhsat fotokopisi Mevcut Binalar için proje, ruhsat veya iskan, ekb beyannamesi gerekmektedir. İstenilenlerin tarafımıza ulaşması ile enerji kimlik belgesi firmamızın mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.