akustik proje

FENNİ MESULLÜK

Binaların yıkılmasında ve yapılmasında fenni mesuliyet, uzmanlık alanına göre üstlenilir. Yıkımda; inşaat mühendisi tarafından bina yüksekliği 21.50 m’den fazla yapılarda, patlayıcılarla yapılan yıkımlarda ve ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.

Yapımda; uzmanlık alanlarına göre; İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi tarafından yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, teknik şartnameler ile fen ve sanat eserlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre uygulanılmasında ilgili idarelere karşı sorumlu olan kişilerdir. Bu meslek mensuplarının yapı inşaat alanının 200 metrekarenin altında olduğu durumlarda teknik uygulama sorumluluğunu(TUS) üstlenebilirler.