güclendirme

GÜÇLENDİRME PROJELERİ

Deprem Analizi Ve Takviye Projesi Mevcut Yapının eski mimari ve statik projeleri incelenir. Yok ise Yerinde statik ve mimari rölevesi çıkartılır. Zemin etüdü yapılır . Bina mevcut malzeme analizi : Beton mukavemet değerlerini saptamak için (schmit çekici okumaları) ve karot numunelerinin bayındırlık bakanlğından onaylı bir laboratuvarda test edilmesi , Profometre (röntgen) cihazı ve sıyırmalar ile kolon ve kirişlerdeki donatıların saptanması sağlanır. Elde edilen veriler ışığında tüm binanın bilgisayar programına girilerek statik ve dinamik analizlerinin hesaplanması sağlanır. 2018 deprem yönetmeliği kapsamında lineer ve nonlineer kapasiteleri gösteren rapor hazırlanır. Bina performansı sonuçlarına göre; yapı göçme durumundadır, göçmenin önlenmesi durumundadır, kontrollü hasar performans seviyesindedir veya yapı hemen kullanım performans seviyesindedir. Binanın deprem performansının düşük çıkması halinde ise güçlendirme (takviye) projesinin yapılması gerekir .Talep edilmesi halinde üniversite onayı sağlanır.

Deprem Güçlendirme Takviye Projesi hazırlanırken dikkat gereken hususlar

Projenin yüksek maliyetli olmaması Mevcut binanın mimari ve kullanım fonksiyonlarının bozulmaması Uygulama kolaylığı taşıyan pratik çözümler içermesi Hızlı bir şekilde tamamlanacak şekilde planlanmasıdır.