Neler Yapıyoruz..

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kanun ile eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem hasarlı, kaçak binalarınız için Deprem Risk Raporu alarak binalarınızı yaşanabilir, depreme dayanıklı olarak yeniden inşaa edebilirsiniz.


Daha Fazla..

DEPREM DAYANIKLILIK RAPORU

Bağlı Bulundukları Kurumun isteği üzerine ; Binalara depreme dayanıklılık testi yapılır . Bu çalışmalar kapsamında Depreme Depreme Dayanıklılık Raporları düzenlenir.Daha Fazla..

Röleve Hizmetleri

Mevcut yapınızın statik ve mimari projesine sahip değilseniz, mühendislerimiz ve mimarlarımız tarafından yapınızda çalışma yapılarak bu projeleri tekrar edinmenizi sağlıyoruz. Çizimler istenilen formatta dijital veya çıktı olarak teslim edilir

Daha Fazla..

Güçlendirme Projesi

Mevcut Yapının eski mimari ve statik projeleri incelenir. Yok ise Yerinde statik ve mimari rölevesi çıkartılır. Zemin etüdü yapılır . Bina mevcut malzeme analizi : Beton mukavemet değerlerini saptamak için (schmit çekici okumaları) ve karot numunelerinin bayındırlık bakanlğından onaylı bir laboratuvarda test edilmesi

Daha Fazla..

Riskli Yapı Tespiti

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Deprem Risk Raporu (Riskli Yapı Tespit Raporu) hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için binadan bir kişinin başvuruda bulunması yeterli olmaktadır.Böylece Kentsel Dönüşüm sürecini başlatabiliyorsunuz.


Daha Fazla..

Statik Proje

Sağlamlık ve ekonominin ön planda olduğu, binaların yönetmelik ve şartnamelere uygun statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu hazırlanması ve çizimlerinin yapılması sağlanır.
Daha Fazla..

ATIK YÖNETİM PLANI

Yıkımı planlanan riskli yapı alanında oluşacak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının, oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması amacıyla oluşturulan plandır.

Daha Fazla..

YIKIM PLANI

Mevcut yapıların yıkılmasında kullanılan bir plandır. Yıkım planı, müteahhit tarafından müellife yaptırılır. Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı....


Daha Fazla..

Yapı Sağlamlık Raporu

Sağlamlık ve ekonominin ön planda olduğu, binaların yönetmelik ve şartnamelere uygun statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu hazırlanması ve çizimlerinin yapılması sağlanır.

Daha Fazla..

Fenni Mesullük

Binaların yıkılmasında ve yapılmasında fenni mesuliyet, uzmanlık alanına göre üstlenilir. Yıkımda; inşaat mühendisi tarafından bina yüksekliği 21.50 m’den fazla yapılarda, patlayıcılarla yapılan yıkımlarda ve ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.

Daha Fazla..